Projekt Nr 2022/06/X/NZ9/00385 (MINIATURA-6)

Rola naturalnych i syntetycznych zeolitów w procesie metanogenezy u przeżuwaczy.
Badania wstępne in vivo na modelu krowy.
Kierownik projektu: dr Małgorzata Majewska
Instytucja finansująca: NCN
Rozpoczęcie projektu: 3.09.2022
Czas trwania projektu: 12 miesięcy

Projekt Nr 2021/43/D/NZ9/01756 (SONATA-17)

Badania multiomiczne układu pokarmowego i cech fenotypowych kaczek żywionych
paszą z dodatkiem glinokrzemianów
Kierownik Mirosław Banaszak
Konsorcjum: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Kierownik zadania w IFŻZ PAN: Dr Anna Tuśnio
Instytucja finansująca: NCN
Rozpoczęcie projektu: 23.08.2022
Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Projekt Nr 2021/43/D/NZ9/01548 (SONATA 17)

ActEpi: Aktywacja mechanizmów epigenetycznych u drobiu przez programowanie
mikrobioty jelitowej”
Kierownik: Aleksandra Dunisławska
Konsorcjum: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Kierownik zadania w IFŻZ PAN: Dr Marcin Barszcz
Instytucja finansująca: NCN
Rozpoczęcie projektu: 23.08.2022
Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Projekt Nr 2022/06/X/NZ9/00325 (MINIATURA-6)

Wpływ podania ciężarnym loszkom nanocząstek oleju rybnego na jakość i
wytrzymałość kości potomstwa. Programowanie płodowe z wykorzystaniem modelu
zwierzęcego.
Kierownik projektu: Monika Małgorzata Sobol
Instytucja finansująca: NCN
Rozpoczęcie projektu: 6.08.2022
Czas trwania projektu: 12 miesięcy

Projekt Nr 2021/43I/NZ9/02222 (OPUS 22 + LAP)

Długoterminowy wpływ dużego pobrania skrobi we wczesnym okresie życia na
funkcje żwacza
Kierownik projektu: dr hab. Paweł Teodor Górka
Kierownik zadania z IFŻZ PAN: dr hab. Renata Miltko

Instytucja finansująca: NCN
Rozpoczęcie projektu: 03.08.2022
Czas trwania projektu: 48 miesięcy

Projekt Nr 2021/43b/NZ7/01903 (OPUS-22)

Przeciwzakrzepowe, hemodynamiczne i oksydoredukcyjne właściwości nowych
donorów HNO
Kierownik: dr hab. Karol Franciszek Kramkowski
Konsorcjum: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Politechnika Łódzka
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN
Kierownik zadania w IFŻZ PAN: dr hab. Paweł Kowalczyk
Instytucja finansująca: NCN
Rozpoczęcie projektu: 1.07.2022
Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Projekt Nr 2021/41/B/NZ9/00721 (OPUS-21)

Model ex vivo układu podwzgórze- przysadka – alternatywa dla badań in vivo na
zwierzętach. Udział feniksyny w modulacji aktywności osi gonadotropowej u owiec
Kierownik projektu: dr hab. Anna Katarzyna Wójcik-Gładysz, profesor instytutu
Instytucja finansująca: NCN
Rozpoczęcie projektu: 03.02.2022
Czas trwania projektu: 48 miesięcy

Projekt Nr 2021/41/N/NZ9/01722 (PRELUDIUM-20)

Zależność między wzrostem młodej świni a jakościowym trawieniem białka;
wchłanianie peptydów vs. aminokwasów
Kierownik projektu: mgr inż. Kamil Krzysztof Zaworski
Instytucja finansująca: NCN
Rozpoczęcie projektu: 20.01.2022
Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Projekt Nr 2021/41/B/NZ9/02562 (OPUS 21)

Mechanizmy molekularne osi jelitowo-wątrobowej kurcząt
Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Zofia Siwek-Gapińska
Kierownik zadania z IFŻZ PAN: dr inż. Marcin Barszcz
Instytucja finansująca: NCN
Rozpoczęcie projektu: 18.01.2022
Czas trwania projektu: 48 miesięcy

Projekt Nr 2020/04/X/NZ9/00358 (MINIATURA-4)

Wpływ podawanych enzymów trawiennych na stężenie kwasów tłuszczowych i
cholesterolu w erytrocytach na modelu prosiąt z niewydolnością trzustki
Kierownik projektu: dr inż. Monika Karpińska
Instytucja finansująca: NCN
Rozpoczęcie projektu: 15.10.2020
Czas trwania projektu: 12 miesięcy

Skip to content