Administracja

Sekretariat naukowy
🖂 office@ifzz.pl

Maria Jankowska

Maria Jankowska, adiunkt dokumentacji i informacji naukowej
Kierownik Sekretariatu
🖂 m.jankowska@ifzz.pl

Ewa Sałek, adiunkt dokumentacji i informacji naukowej
Redaktor techniczny JAFS oraz Wydawnictwa Instytutu
Przedstawiciel Pracowników
🖂 jafsed@ifzz.pl

Dział Księgowości

Bolesława Karapyta
Główna księgowa
🖂 b.karapyta@ifzz.pl

mgr Monika Brzezińska, samodzielna księgowa
Zastępca Głównej księgowej
🖂 m.brzezinska@ifzz.pl

mgr Wioletta Kaczorowska, księgowa
🖂 w.kaczorowska@ifzz.pl

Małgorzata Rasińska, księgowa
🖂
 m.rasinska@ifzz.pl

Kadry
🖂 kadry@ifzz.pl

mgr Luiza Karwacka, samodzielne stanowisko d/s osobowych,
samodzielne stanowisko d/s zamówień publicznych,
pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych, archiwum instytutu
🖂 l.karwacka@ifzz.pl

Dział administracyjno-techniczny

Piotr Domżała, pracownik administracyjno-techniczny
🖂 administracja@ifzz.pl

Pełnomocnik ds. obronności

mgr Kamil Gawin
🖂
k.gawin@ifzz.pl

Rzecznik dyscyplinarny

dr hab. Anna Wójcik-Gładysz, profesor instytutu
🖂 a.wojcik@ifzz.pl

Pełnomocnik ds. równości płci

dr Bartosz Osuch
🖂
b.osuch@ifzz.pl

Przedstawiciel Osoby Prawnej do kontaktów z Komisją Europejską (LEAR)

dr inż. Marcin Barszcz
🖂
m.barszcz@ifzz.pl

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Roman Gerek
🖂 roman.gerek@buknet.pl

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Skip to content