XLIX Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Akwakultury, Polskiej Akademii Nauk (25-27 września 2023)
Na Uniwersytecie Przyrodniczym  w  Lublinie  odbywa  się   międzynarodowa konferencja pt.: „Doskonalenie żywienia w zrównoważonej produkcji zwierzęcej”. Organizatorami  konferencji  są:  Instytut  Żywienia Zwierząt  i  Bromatologii  UP w  Lublinie wraz z Instytutem Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN oraz Sekcja Fizjologii i Żywienia Komitetu Nauk Zootech-nicznych i Akwakultury PAN. zobacz więcej »

XIXth European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products and XXVth European Symposium on the Quality of Poultry Meat (7-9 września 2023, Kraków)

W trakcie sympozjum zaprezentowane przez młodych naukowców wyniki badań ocenino w konkursie 'Young Rresearches Award’, którego laureatką została mgr Misza Kinsner z naszego Instytutu.
                  Serdecznie gratulujemy!
 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żywność 
i żywienie w pigułce”

Konferencję zorganizowały Katedra i Zakład Bromatologii ze Studenckim Kołem Naukowym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Dr hab. inż. Małgorzata Białek i mgr Wiktoria Wojtak z naszego Instytutu zaprezentowały  wyniki zespołowych badań i otrzymały:
• mgr Wiktoria Wojtak z zespołem
  – 3 miejsce (Sesja 4), komunikat:  zobacz więcej »
• dr hab. inż. Małgorzata Białek z zespołem 
  – wyróżnienie (Sesji A), plakat:     zobacz więcej »
       Serdecznie gratulujemy całemu Zespołowi!

Konferencje

Sympozjum Naukowe Nauki o Zwierzętach w Praktyce Hodowlanej  i  Badaniach Biometrycznych

W dniu 29 października 2021 roku w Warszawie odbyło się II Sympozjum Naukowe „Nauki o Zwierzętach w Praktyce Hodowlanej i Badaniach Biomedycznych”. Organizatorami sympozjum w ramach nowego cyklu byli młodzi naukowcy z naszego Instytutu oraz Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW.

II Sympozjum Naukowe
   – Sprawozdanie:          czytaj więcej »
   – Książka abstraktów:  czytaj więcej »

I Sympozjum Naukowe
   – Sprawozdanie:          czytaj więcej »
   – Książka abstraktów:  czytaj więcej » 

Skip to content