Projekty

Projekt Nr 2021/43I/NZ9/02222 (OPUS 22 + LAP)

Długoterminowy wpływ dużego pobrania skrobi we wczesnym okresie życia na
funkcje żwacza
Kierownik projektu: dr hab. Paweł Teodor Górka
Kierownik zadania z IFŻZ PAN: dr hab. Renata Miltko

Instytucja finansująca: NCN
Rozpoczęcie projektu: 03.08.2022
Czas trwania projektu: 48 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=538473

Skip to content