Działalność statutowa

Od powstania Instytutu, w 1955 roku, tematyka badawcza dotyczyła dwóch głównych kierunków:  fizjologii  i  żywienia  zwierząt. Założyciel Instytutu, prof. dr Jan Kielanowski za najważniejsze uznał: „poznanie fizjologicznych czynności  zwierząt gospodarskich, a przede wszystkim zwierząt o wysokiej wydajności, w celu stworzenia podstaw dla sposobów racjonalnego ich użytkowania”.

Tematyka ta realizowana była przez cały okres istnienia Instytutu, chociaż cele szczegółowe ulegały zmianom. Na posiedzeniu Rady Naukowej, w maju 2018  r., w  oparciu  o   dotychczasowy  dorobek  Instytutu   oraz  w  związku z koniecznością uaktualnienia prowadzonej tematyki, przyjęto następujące kierunki badawcze:

I. Rozwój i dobrostan zwierząt oraz ochrona środowiska
   1. Wpływ czynników żywieniowych oraz hormonalnych na strukturę,
       funkcjonowanie
i mikrobiotę przewodu pokarmowego.
   2. Proekologiczne strategie żywienia zwierząt.
   3. Układ odpornościowy przewodu pokarmowego.

II. Zwierzęta gospodarskie i laboratoryjne jako modele w badaniach
     nad etiologią, profilaktyką
i terapią chorób
     1. Stany zapalne – przyczyny, skutki i zapobieganie.
     2. Choroby cywilizacyjne – mechanizmy rozwoju, profilaktyka i terapie
         alternatywne.
     3. Programowanie płodowe i postnatalne.

III. Molekularne i neurohormonalne regulacje procesów fizjologicznych
     1. Podwzgórzowo-przysadkowe sieci genowe i neurosekrecyjne.
     2. Funkcjonalna oś mózg-jelita-mikrobiota.

IV. Wybrane zagadnienia z zakresu fizjologii zwierząt dzikich, żyjących
     w środowisku naturalnym i w warunkach hodowli zamkniętej.

Instytut posiada uprawnienia do nadawania:
     1. stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo
         (od 1971 roku);
     2. stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie
         zootechnika i rybactwo (od 2016 roku).
Click Here
Click Here
Click Here
Previous slide
Next slide
Skip to content