Dyrekcja

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Andrzej Herman
🖂 a.herman@ifzz.pl

Renata Miltko

Z-ca dyrektora d/s naukowych

dr hab. Renata Miltko, profesor instytutu
🖂 r.miltko@ifzz.pl

Z-ca dyrektora d/s ogólnych

dr inż. Jacek Michalski
🖂 j.michalski@ifzz.pl

Główna księgowa

Bolesława Karapyta
🖂 b.karapyta@ifzz.pl

Skip to content