Projekty

Projekt Nr 2022/06/X/NZ9/00325 (MINIATURA-6)

Wpływ podania ciężarnym loszkom nanocząstek oleju rybnego na jakość i
wytrzymałość kości potomstwa. Programowanie płodowe z wykorzystaniem modelu
zwierzęcego.
Kierownik projektu: Monika Małgorzata Sobol
Instytucja finansująca: NCN
Rozpoczęcie projektu: 6.08.2022
Czas trwania projektu: 12 miesięcy
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/miniatura6-lr3.pdf

Skip to content