Projekty

Projekt Nr 2021/43/D/NZ9/01756 (SONATA-17)

Badania multiomiczne układu pokarmowego i cech fenotypowych kaczek żywionych
paszą z dodatkiem glinokrzemianów
Kierownik Mirosław Banaszak
Konsorcjum: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Kierownik zadania w IFŻZ PAN: Dr Anna Tuśnio
Instytucja finansująca: NCN
Rozpoczęcie projektu: 23.08.2022
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=538700

Skip to content