Projekty

Projekt Nr 2021/43/D/NZ9/01548 (SONATA 17)

ActEpi: Aktywacja mechanizmów epigenetycznych u drobiu przez programowanie
mikrobioty jelitowej”
Kierownik: Aleksandra Dunisławska
Konsorcjum: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Kierownik zadania w IFŻZ PAN: Dr Marcin Barszcz
Instytucja finansująca: NCN
Rozpoczęcie projektu: 23.08.2022
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=539534

Skip to content