Projekty

Projekt Nr 2021/41/B/NZ9/00721 (OPUS-21)

Model ex vivo układu podwzgórze- przysadka – alternatywa dla badań in vivo na
zwierzętach. Udział feniksyny w modulacji aktywności osi gonadotropowej u owiec
Kierownik projektu: dr hab. Anna Katarzyna Wójcik-Gładysz, profesor instytutu
Instytucja finansująca: NCN
Rozpoczęcie projektu: 03.02.2022
Czas trwania projektu: 48 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=518077

Skip to content