Zamówienia publiczne

Poza Ustawą o Zamówieniach Publicznych

                                                                        Odpowiedź na Zapytanie ofertowe IFŻZ PAN
na wykonanie sześciostanowiskowego parkingu dla samochodów osobowych wraz z drogą manewrową i zjazdem z drogi wewnętrznej  

Na podstawie zapytania ofertowego z dnia 23 listopada 2023 r. na wykonanie sześciostanowiskowego parkingu dla samochodów osobowych wraz z drogą manewrową i zjazdem z drogi wewnętrznej Zamawiający (Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna) informuje, że wpłynęły trzy oferty:

zobacz szczegóły »

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – AKTUALNE

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk prosi o przesłanie oferty cenowej na wykonanie sześcio-stanowiskowego parkingu dla samochodów osobowych wraz z drogą manewrową i zjazdem z drogi wewnętrznej, na adres poczty elektronicznej
l.karwacka@ifzz.pl do dnia 08.12.2023 r. godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe
zobacz szczegóły »

Załącznik 1: Projekt techniczny
zobacz szczegóły »

Załącznik 2: Plan sytuacyjny zobacz szczegóły »

Załącznik 3: Przekroje charakterystyczne
zobacz szczegóły »

Projektowe postanowienia Umowy
zobacz szczegóły »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie zapytania ofertowego z dnia 9 listopada 2023 r. na sprzedaż energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., Zamawiający (Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna) informuje, że wpłynęły dwie oferty.

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty załączone są w załączniku  »»»

ZAWIADOMIENIA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWAŃ

1. W związku brakiem złożonych ofert dotyczących zapytania ofertowego z dnia 8 listopada 2023 r. na wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej
    wewnętrznej w budynku F
Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, Zamawiający (Instytut Fizjologii
    i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna) unieważnia postępowanie.

    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  
    zobacz szczegóły »

 

2. W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 26 października 2023 r. na dostawę energii elektrycznej w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. do obiektu
    Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk w terminie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., Zamawiający
    (Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Instytucka 3, 05110 Jabłonna) unieważnia postępowanie
    z powodu zmiany przedmiotu zamówienia.
  
    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
    zobacz szczegóły »

3. W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 18 października 2023 r. na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (sprzedaż
     i dystrybucja) 
do obiektu Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk w terminie od dnia 01.01.2024 r. do dnia    
     31.12.2024 r., Zamawiający (Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna)
     unieważnia postępowanie z powodu braku ofert.
    
    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
     zobacz szczegóły »

Skip to content