Postępowania awansowe

Habilitacje

Search

Procedura w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitacyjnego
w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk

Działając na podstawie oraz §18 ust. 2 lit. j Statutu IFŻZ PAN z dnia 10 maja 2011 r. ze zm., oraz §2 ust. 18 Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 lutego 2023 r. w związku z art. 192 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 , z późn. zm), Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk przeprowadza postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego wg procedur:

          w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk »»»

Habilitacje

Dr inż. Anna Magdalena Tuśnio (2022)
 • Application – Council of Scientific Excellence (CSE)
 • Own summary of professional accomplishments
 • RDN – Skład części komisji habilitacyjnej
 • Rada Naukowa IFŻZ PAN – Skład części Komisji habilitacyjnej
 • Uchwała Rady Naukowej IFŻZ PAN
 • Recenzja 1
 • Recenzja 2
 • Recenzja 3
 • Recenzja 4
Dr inż. Małgorzata Maria Białek (2022)
 • Wniosek do Rady Doskonałości Naukowej (RDN)
 • Autoreferat
 • RDN – Skład części komisji habilitacyjnej
 • Rada Naukowa IFŻZ PAN – Skład części komisji habilitacyjnej
 • Uchwała Rady Naukowej IFŻZ PAN
 • Recenzja 1
 • Recenzja 2
 • Recenzja 3
 • Recenzja 4
Dr inż. Paweł Kowalczyk (2018)
 • Wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (CK)
 • Harmonogram
 • Autoreferat
 • CK – Skład części komisji habilitacyjnej
 • Rada Naukowa IFŻZ PAN – Skład części komisji habilitacyjnej
 • Uchwała Rady Naukowej IFŻZ PAN
 • Recenzja 1
 • Recenzja 2
 • Recenzja 3
Dr Renata Miltko (2017)
 • Wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (CK)
 • Harmonogram
 • Autoreferat
 • CK – Skład części komisji habilitacyjnej ze zmianą
 • Rada Naukowa IFŻZ PAN – Skład części komisji habilitacyjnej
 • Uchwała Rady Naukowej IFŻZ PAN
 • Recenzja 1
 • Recenzja 2
 • Recenzja 3
Dr inż. Marcin Taciak (2017)
 • Wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (CK)
 • Harmonogram
 • Autoreferat
 • CK – Skład części komisji habilitacyjnej
 • Rada Naukowa IFŻZ PAN – Skład części komisji habilitacyjnej
 • Uchwała Rady Naukowej IFŻZ PAN
 • Recenzja 1
 • Recenzja 2
 • Recenzja 3
Skip to content