Projekty

Projekt Nr 2022/06/X/NZ9/00385 (MINIATURA-6)

Rola naturalnych i syntetycznych zeolitów w procesie metanogenezy u przeżuwaczy.
Badania wstępne in vivo na modelu krowy.
Kierownik projektu: dr Małgorzata Majewska
Instytucja finansująca: NCN
Rozpoczęcie projektu: 3.09.2022
Czas trwania projektu: 12 miesięcy
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/miniatura6-lr4.pdf

Skip to content