Archiwum

Zamówienia publiczne

Poza Ustawą o Zamówieniach Publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE – ROZSTRZYGNIĘTE

    Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk , ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna, wpisany do Rejestru Instytutów
    Naukowych Polskiej Akademii Nauk pod nr RIN-V-33/98, NIP: 525-000-91-05, REGON 000325989 prosi o przesłanie oferty cenowej na sprzedaż energii
    elektrycznej w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r
. (kod CPV: 09310000-5 – Elektryczność). Oferty należy przesłać do dnia 17.11.2023 r.
    do godz. 12:00
na adres e-mail: l.karwacka@ifzz.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz szczegóły »

Zapytanie ofertowe   
zobacz szczegóły »

Załącznik 1_Zapytanie-2024 r
zobacz szczegóły »

ZAWIADOMIENIA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWAŃ – ZAPYTANIA OFERTOWE

1. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna, wpisany do Rejestru Instytutów
Naukowych Polskiej Akademii Nauk pod nr RIN-V-33/98, NIP: 525-000-91-05, REGON 000325989 zwraca się z zapytaniem ofertowym na wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej w budynku F. Oferty należy przesłać do dnia 23.11.2023 r.  do godz. 10:00 na adres e-mail: l.karwacka@ifzz.pl
– 
unieważnia postępowanie z powodu braku ofert.

2.  Zapytanie ofertowe Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk na dostawę energii elektrycznej w okresie
    od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (kod CPV: 09310000-5 – Elektryczność –  unieważnia postępowanie z powodu zmiany przedmiotu zamówienia.

3. Zapytanie ofertowe Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk na dostawę gazu ziemnego
    wysokometanowego grupy E (sprzedaż i dystrybucja) 
w terminie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.  – postępowanie unieważnione z powodu braku ofert

Skip to content