Projekty

Projekt Nr 2021/43b/NZ7/01903 (OPUS-22)

Przeciwzakrzepowe, hemodynamiczne i oksydoredukcyjne właściwości nowych
donorów HNO
Kierownik: dr hab. Karol Franciszek Kramkowski
Konsorcjum: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Politechnika Łódzka
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN
Kierownik zadania w IFŻZ PAN: dr hab. Paweł Kowalczyk
Instytucja finansująca: NCN
Rozpoczęcie projektu: 1.07.2022
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=532557

Skip to content