Aktualności

MAESTRO16_SONATA_BIS_14-grafika-pl
NCN_nowe projekty1-1

Najnowsze konkursy Narodowego Centrum Nauki  na projekty badawcze MAESTRO 16 oraz SONATA BIS 13

Zapraszamy pracowników naukowych do zapoznania się z ogłoszeniami NCN n.t. konkursów MAESTRO 16 oraz   SONATA BIS 13  oraz  skorzystania  ze  szkoleń
on-line NCN dla wnioskodawców.

zobacz więcej MAESTRO 16 i SONATA BIS 13 »
zobacz więcej szkolenia on-line NCN»
 
 

Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekty naukowe w ramach IV edycji programu LIDER

Konkurs skierowany jest do młodych naukowców. Wyniki prac badawczo-rozwojowych w ramach projektów mogą być wdrożone m.in. w gospodarce.

zobacz więcej »

Najnowsze  Projekty   badawcze pracowników naukowych IFŻZ PAN

W ramach konsorcjum z UR w Krakowie Prof. dr hab. Tomasz Misztal z naszego Instytutu będzie realizował temat badawczy pt.: „Analiza sygnatur transkryptomicznych w przebiegu leptynooporności u owiec” (OPUS 26, finansowany przez NCN).
              Panu Profesorowi gratulujemy!

zobacz więcej »

2 Kongres „Nauka dla Społeczeństwa”, 9-10.06 2024 r.

Nasz Instytut reprezentowali dr hab. Jarosław Woliński,  lek. wet. Dominika Szkopek oraz lek. wet. Katarzyna Roszkowicz-Ostrowska. Dr hab. Jarosław Woliński przedstawił prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Laboratorium Dużych Modeli zwierzęcych.

zobacz więcej »

Wykłady i prezentacje wyników prac badawczych naukowców w ramach cyklicznych seminariów 

W ramach seminariów  organizowanych przez dr Bartosza Osucha z  Zakładu Fizjologii Zwierząt naukowcy z naszego Instytutu a także z innych ośrodków naukowych prezentują m.in. wyniki prac naukowych.

zobacz więcej »

Wspomienie o Prof. dr hab. Aleksandrze Ziołeckiej zmarłej w dniu 25 kwietnia 2024 roku

Pani Profesor zostanie w naszych wspomnieniach jako Osoba niezwykle pogodna, skromna, życzliwa, która potrafi słuchać i okazać wsparcie. 
Na zawsze pamiętać będziemy jej dobroć, uprzejmość i szacunek z jakim darzyła
każdego człowieka.

zobacz więcej »

27. Festiwal   nauki  w  Instytucie   Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN

W dniach 15-29 września 2023 r. odbędzie się 27. Festiwal nauki w którym udział wezmą również naukowcy z naszego Instytutu. Zapraszamy do zapoznania się z tematyką wykładów i lekcji festiwalowych.

zobacz więcej »

XXVI Warsztaty Zootechniczne

W dniach 7 i 8 października 2023 r odbyły się  XXVI Warsztaty Zootechniczne „Nowe wyzwania w hodowli i chowie zwierząt w praktyce”. Organizatorem był Zarząd Warszawskiego Koła PTZ w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku i gospodarstwie rolnym państwa Kariny i Tomasza Jakielów we wsi Ługi w gminie Otyń. Sesja seminaryjno-posterowa oraz pobyt w gospodarstwie rolnym były interesujące również i dla naukowców z naszego Instytutu.

Akredytacja AAALAC International dla Laboratorium Dużych Modeli Zwierzęcych IFŻZ PAN

Laboratorium Dużych Modeli Zwierzęcych z naszego Instytutu, w dniu 7 czerwca 2022 r. posiada pełną akredytację Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International Council (AAALAC International).

 zobacz więcej »

konferencje_z_wykresem_pol
Andrzej-Herman
Kategorie A i B+

XLIX Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Akwakultury, Polskiej Akademii Nauk

W dniach 25-27 września 2023 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się między-narodowa konferencja pt.: „Doskonalenie żywienia w zrównoważonej produkcji zwierzęcej”, której współorganizatorem był m.in. nasz Instytut.

Dyrektor Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN (IFŻZ PAN) na kadencję 2023-2027

W wyniku konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk uchwałą nr 2/2023 z dnia 30 marca 2023 roku, Komisja konkursowa wyłoniła kandydaturę dr. hab. Andrzeja Hermana, profesora instytutu na dyrektora naszego Instytutu.

zobacz więcej »

Wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN

W wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej (2017-2021), przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach uprawnień nasz Instytut uzyskał w dyscy-plinach naukowych:
           * zootechnika i rybactwo – kategoria A
           * nauki biologiczne – kategoria B+.

zobacz więcej »

Skip to content