Rada Naukowa

Rada Naukowa w kadencji 2023-2026

Małgorzata Szumacher

Przewodnicząca

prof. dr hab. Małgorzata Szumacher Czł. koresp. PAN, UP, Poznań

 • prof. dr hab. Jan Jankowski  Czł. koresp. PAN, UWM, Olsztyn – Zastępca Przewodniczącej
 • prof. dr hab. Dorota Tomaszewska-Zaremba, IFŻZ PAN, Jabłonna – Zastępczyni Przewodniczącej
 • prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz, IZ PIB, Kraków – Zastępca Przewodniczącej
 • dr hab. Małgorzata Białek, profesor instytutu, IFŻZ PAN, Jabłonna – Sekretarz
Członkowie PAN
Członkowie Polskiej Akademii Nauk
 1. prof. dr hab. Barbara Bilińska  Czł. koresp. PAN, UJ, Kraków
 2. prof. dr hab. Jan Jankowski  Czł. koresp. PAN, UWM Olsztyn
 3. prof. dr hab. Krzysztof Nowak  Czł. koresp. PAN, UP, Poznań
 4. prof. dr hab. Małgorzata Szumacher  Czł. koresp. PAN, UP, Poznań
 5. prof. dr hab. Romuald Zabielski  Czł. koresp. PAN, SGGW, Warszawa
Członkowie RN z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego zatrudnieni w IFŻZ PAN
 1. prof. dr hab. Marian Czauderna
 2. prof. dr hab. Alina Gajewska        
 3. prof. dr hab. Andrzej Herman (Dyrektor Instytutu)
 4. prof. dr hab. Tomasz Misztal             
 5. prof. dr hab. Dorota Tomaszewska-Zaremba
 6. dr hab. Anna Antuszewicz, profesor instytutu
 7. dr hab. Małgorzata Białek, profesor instytutu
 8. dr hab. Bełżecki Grzegorz, profesor instytutu 
 9. dr hab. Paweł Kowalczyk
 10. dr hab. Barbara Kowalik, profesor instytutu
 11. dr hab. Renata Miltko, profesor instytutu (Zastępca dyrektora ds. naukowych)
 12. dr hab. Kateryna Pierzynowska, profesor instytutu
 13. dr hab. Grzegorz Skiba, profesor instytutu
 14. dr hab. Ewa Święch, profesor instytutu
 15. dr hab. Anna Tuśnio, profesor instytutu
 16. dr hab. Jarosław Woliński, profesor instytutu 
 17. dr hab. Anna Wójcik-Gładysz, profesor instytutu
Członkowie RN z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego spoza IFŻZ
 1. prof. dr hab. Jan Celichowski, AWF Poznań
 2. prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta, UP Wrocław 
 3. prof. dr hab. Eugeniusz Grela, UP Lublin
 4. prof. dr hab. Krystyna Koziec, UR Kraków
 5. prof. dr hab. Beata Kuczyńska, SGGW Warszawa
 6. dr hab. Andrzej Łozicki, profesor Uczelni, SGGW Warszawa
 7. dr hab. Paweł Majewski, prof. UW, UW Warszawa
 8. dr hab. Agnieszka Rak, prof. UJ, UJ Kraków
 9. dr hab. Maria Siwek-Gapińska, PB Bydgoszcz
 10. prof. dr hab. Wiesław Skrzypczak, ZUT Szczecin
 11. prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz, IZ PIB Kraków
Wybitny specjalista/ekspert z zagranicy
 1. dr med. Mathias Strowski Charite-University Berlin
Przedstawiciele adiunktów i asystentów zatrudnieni w IFŻZ PAN
 1. Dr Małgorzata Majewska
 2. Dr Michał Szlis
Skip to content