Projekty badawcze

Projekty badacze 2014-2023


Nr i tytuł projektu
(1) Kierownik projektu
(2) Kierownik zadania
Instytucja
Instytucja finansującaData rozpoczęcia
Czas trwania projektu

Link do projektu (NCN)
Projekt Nr 2023/07/X/NZ9/01407 (MINIATURA 7)
Wpływ mikroplastiku na funkcje osi podwzgórze-przysadka-gonady (HPG) — badania wstępne in vivo na modelu owcy
(1) Dr inż. Patrycja Magdalena Młotkowska
IFŻZ PAN
NCN16-11-2023 r.
12 miesięcy
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/minitura7-lr6.pdf
Projekt Nr 2022/47/B/NZ9/03123 (OPUS24)
Działanie beta-glukanu z owsa w chorobie Leśniowskiego-Crohna – badanie przedkliniczne
(1) Prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska
Instytut Nauk o żywieniu Człowieka SGGW
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
(2) dr hab. Jarosław Woliński, profesor instytutu
IFŻZ PAN;
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
NCN
36 miesięcy
https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2023-05-18-opus24-sonata18
Projekt Nr 2022/06/X/NZ9/00385 (MINIATURA-6)
Rola naturalnych i syntetycznych zeolitów w procesie metanogenezy u przeżuwaczy.
Badania wstępne in vivo na modelu krowy.
(1) dr Małgorzata Majewska
IFŻZ PAN
NCN3-09-2022 r.
12 miesięcy
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/miniatura6-lr4.pdf
Projekt Nr 2021/43/D/NZ9/01756 (SONATA-17)
Badania multiomiczne układu pokarmowego i cech fenotypowych kaczek żywionych paszą z dodatkiem glinokrzemianów
(1) dr Mirosław Banaszak
Konsorcjum:
Politechnika Bydgoska
IFŻZ PAN Jabłonna
ZUT, Szczecin
(2) dr inż. Anna Tuśnio
IFŻZ PAN
NCN23-08-2022 r.
36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=538700
Projekt Nr 2021/43/D/NZ9/01548 (SONATA 17)
ActEpi: Aktywacja mechanizmów epigenetycznych u drobiu przez programowanie mikrobioty jelitowej”
(1) dr hab. Aleksandra Dunisławska
Konsorcjum:
Politechnika Bydgoska
IFŻZ PAN Jabłonna
ZUT, Szczecin
(2) dr inż. Marcin Barszcz
IFŻZ PAN
NCN23-08-2022 r.
36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=539534
Projekt Nr 2022/06/X/NZ9/00325 (MINIATURA-6)
Wpływ podania ciężarnym loszkom nanocząstek oleju rybnego na jakość
i wytrzymałość kości potomstwa. Programowanie płodowe z wykorzystaniem modelu zwierzęcego.
(1) dr Monika Małgorzata Sobol
IFŻZ PAN
NCN6-08-2022 r.
12 miesięcy
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/miniatura6-lr3.pdf
Projekt Nr 2021/43I/NZ9/02222 (OPUS 22 + LAP)
Długoterminowy wpływ dużego pobrania skrobi we wczesnym okresie życia na funkcje żwacza
(1) dr hab. Paweł Teodor Górka
UR Kraków
(2) dr hab. Renata Miltko, profesor instytutu
IFŻZ PAN
NCN03-08-2022 r.
48 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=538473
Projekt Nr 2021/43b/NZ7/01903 (OPUS-22)
Przeciwzakrzepowe, hemodynamiczne i oksydoredukcyjne właściwości nowych donorów HNO
(1) dr hab. Karol Franciszek Kramkowski
Konsorcjum:
UM, Białystok
Politechnika Łódzka
IFŻZ PAN Jabłonna
(2) dr hab. inż. Paweł Kowalczyk, profesor instytutu IFŻZ PAN
NCN01-07-2022 r.
36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=532557
Projekt Nr 2021/41/B/NZ9/00721 (OPUS-21)
Model ex vivo układu podwzgórze- przysadka – alternatywa dla badań
in vivo na zwierzętach. Udział feniksyny w modulacji aktywności osi gonadotropowej u owiec
(1) dr hab. Anna Katarzyna Wójcik-Gładysz,
profesor instytutu
IFŻZ PAN
NCN03-02-2022 r.
48 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=518077
Projekt Nr 2021/41/N/NZ9/01722 (PRELUDIUM-20)
Zależność między wzrostem młodej świni a jakościowym trawieniem białka; wchłanianie peptydów vs. aminokwasów
(1) mgr inż. Kamil Krzysztof Zaworski
IFŻZ PAN
NCN20.01.2022 r.
36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=524013
Projekt Nr 2021/41/B/NZ9/02562 (OPUS 21)
Mechanizmy molekularne osi jelitowo-wątrobowej kurcząt
(1) prof. dr hab. Maria Zofia Siwek-Gapińska
Politechnika Bydgoska
(2) dr inż. Marcin Barszcz
IFŻZ PAN
NCN18-01-2022 r.
48 miesięcy
https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2021-05-20-opus20-preludiumbis2-sonata16
Nr 2020/39/B/NZ5/02469 (OPUS)
„Profilaktyczny efekt doustnej suplementacji Sucrosomial® Iron (SI) w zapobieganiu niedokrwistości z niedoboru żelaza wcześniaków: badania na nowym eksperymentalnym prosięcym modelu wcześniaczym.”
Kierownik projektu:
Prof. dr hab. Rafał Starzyński, IGiBZ PAN Jastrzębiec
(2) dr hab. Jarosław Woliński
IFŻZ PAN
NCN15-09-2021 r.
36 miesięcy
https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura4
Projekt Nr 2020/04/X/NZ9/00358 (MINIATURA-4)
Wpływ podawanych enzymów trawiennych na stężenie kwasów tłuszczowych
i cholesterolu w erytrocytach na modelu prosiąt
z niewydolnością trzustki
(1) dr inż. Monika Karpińska
IFŻZ PAN
NCN15-10-2020 r.
12 miesięcy
https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura4
Projekt Nr 2019/33/N/NZ9/00287 (PRELUDIUM 17)
Rola 43RF-amidu w modulacji aktywności sekrecyjnej osi gonadotropowej u owcy
(1) mgr Bartosz Przybył
IFŻZ PAN
NCN06.02.2020 r.
36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=445223
Projekt Nr 2018/29/B/NZ9/01351 (OPUS 15)
Bioaktywność kannabidiolu i nano-selenu w utrzymaniu potencjału immunologicznego oraz integralności przewodu pokarmowego u kurcząt
(1) dr inż. Paweł Konieczka
IFŻZ PAN
NCN01-04-2019 r.
36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=407474
Projekt Nr 2017/25/B/NZ9/00225 (OPUS 13)
Wpływ obwodowego i centralnego podania kofeiny na aktywność układu podwzgórzowo-przysadkowego owcy w fazie pęcherzykowej cyklu rujowego w stanie fizjologicznym i stresie immunologicznym
(1) dr hab. inż. Andrzej Herman
IFŻZ PAN
NCN03-01-2018 r.
36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=373917
Projekt Nr 2017/25/N/NZ9/01473 (PRELUDIUM 13)
Mechanizmy pośredniczące w indukcji stanu oporności na hormon wzrostu
w odpowiedzi na stres immunologiczny
(1) mgr inż. Maciej Wójcik
IFŻZ PAN
NCN03-01-2018 r.
36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=372978
Projekt Nr 2017/01/X/NZ9/01265 (MINIATURA 1)
Programowanie żywieniowe a ryzyko chorób sercowo naczyniowych. Badania pilotażowe z zastosowaniem sprzężonych dienów kwasu linolowego (CLA) na modelu szczurzym
(1) dr inż. Małgorzata Maria Białek
IFŻZ PAN
NCN28-11-2017 r.
12 miesięcy
https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-08-03-miniatura1
Projekt Nr 2016/23/N/NZ9/02145 (PRELUDIUM 12)
Rola stresu immunologicznego i fotoperiodu w modulacji ekspresji genów zegara biologicznego w części guzowatej przysadki owcy
(1) mgr Karolina Wojtulewicz
Opiekun naukowy projektu:
dr hab. inż. Andrzej Herman
NCN06-07-2017 r.
36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=351880
Projekt Nr 2015/19/D/NZ9/03580 (SONATA)
Żywieniowe interakcje pomiędzy egzogennymi karbohydrazami
i emulsyfikatorami w badaniach na drobiu
(1) dr inż. Sebastian Kaczmarek
UP Poznań
(2) dr inż. Paweł Konieczka
IFŻZ PAN
NCN11-10-2016 r.
36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=308351
Projekt zamawiany Nr 222/2015 (Zamawiany)
Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju

Zadanie 4.5.: „Zwiększenie wartości odżywczej wybranych komponentów pasz pochodzących z rodzimych źródeł białka roślinnego”
Podzadanie 4/5A: „Zastosowanie zabiegów termiczno-barowych oraz nowej generacji enzymów w celu modyfikowania nasion roślin strączkowych w żywieniu drobiu”

Podzadanie 4.5.B: „Wykonanie analiz chemicznych nasion grochu i bobiku poddanych zabiegom termiczno-barowym”

Zadanie 4.6.: „Rodzime źródła białka jako modulator trawienia
i prozdrowotnego funkcjonowania przewodu pokarmowego”
Podzadanie 4.6.B: „Wykonanie analiz chemicznych i doświadczeń biologicznych na świniach w celu określenia parametrów funkcjonowania układu pokarmowego i strawności składników pokarmowych”
Koordynator projektu:
(1) prof. dr hab. Andrzej Rutkowski,
UP w Poznaniu


(2) prof. dr hab. Stefania Smulikowska
IFZZ PAN

(2.1) dr inż. Anna Tuśnio
IFŻZ PAN


(2.1) dr inż. Anna Tuśnio
IFŻZ PAN

(2.1) dr inż. Anna Tuśnio
IFŻZ PAN
(2.1) dr inż. Anna Tuśnio
IFŻZ PAN
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

01.02.2016-
31.12.2020

01.02.2016-
31.12.202001.02.2016-
30.11.202001.02.2016-
30.11.2020
http://bialkoroslinne.iung.pl/
Projekt Nr 2015/19/B/NZ9/03706 (OPUS 10)
Allopregnanolon, jako główny ośrodkowy czynnik kształtujący aktywność sekrecyjną osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej oraz jej odpowiedź na stres u ciężarnej owcy
(1) dr hab. Tomasz Misztal
IFŻZ PAN
NCN28-06-2016 r.
36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=311855
Projekt Nr 2015/17/N/NZ9/01110 (PRELUDIUM 9)
Wpływ neurotropowego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) na ekspresję genów biorących udział w regulacji aktywności hormonów osi gonadotropowej (podwzgórze przysadka) u owcy
(1) dr Michał Szlis
IFŻZ PAN
Opiekun naukowy projektu: dr hab. Anna Wójcik-Gładysz
IFŻZ PAN
NCN15-02-2016 r.
36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=291064
Projekt Nr 2015/17/B/NZ9/01447 (OPUS 9)
Wpływ wybranych czynników wzrostowych na rozwój kośćca szczęk u pacjentów
z anodoncją-model świni
(1) dr hab. Jarosław Woliński
IFŻZ PAN
NCN20-01-2016 r.
36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=291432
Projekt Nr 2013/11/B/NZ9/01848 (OPUS 6)
Rola cholinergicznego mechanizmu przeciwzapalnego w hamowaniu negatywnego oddziaływania stanu zapalnego na sekrecję GnRH/LH u owcy w fazie pęcherzykowej cyklu rujowego
(1) dr hab. inż. Andrzej Herman
IFŻZ PAN
NCN23-07-2014 r.
36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=240678
Projekt Nr 2013/11/B/NZ9/00708 (OPUS 6)
Regulacja sekrecji GnRH/LH przez kanabinoidy u anestralnych owiec
(1) prof. dr hab. Dorota Tomaszewska-Zaremba
IFŻZ PAN
NCN23-07-2014 r.
36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=238533
Projekty badacze pracowników naukowych IFŻZ PAN w latach 2014-2023 <code><code>.tablepress-id-30 .column-3 {

width: 400px;

}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content