Seminaria 2020-2024

Imię i nazwisko prelegenta/tkiAfiliacja prelegenta/tkiData/godz. wykładuTytuł Seminarium
streszczenie/abstract
Streszczenie/abstract
2024
Dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGWInstytut Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego10.05.2024
godz. 11.00
Komercjalizacja wyników badań naukowych
w praktyce – czy warto się tym zajmować?”
Dr Andrzej Foik Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk10.04.2024
godz. 11.00
Visual responses characteristics in healthy, diseased and treated animalshttps://ifzz.pl/wp-content/uploads/2024/04/Foik_abstr_ang.pdf
Mgr Wiktoria WojtakZakład Żywienia Zwierząt
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
27.03.2024
godz. 11.00
Optymalizacja metody oznaczania wybranych chemicznych form witaminy E w materiałach biologicznych techniką wysokosprawnej szybkiej chromatografii cieczowej (UFLC)https://ifzz.pl/wp-content/uploads/2024/04/Wojtak_abstr_pol.pdf
Prof. dr hab. Rafał R. StarzyńskiLaboratorium Biologii Molekularnej Żelaza
Zakład Biologii Molekularnej
Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN
6.03.2024
godz. 11.00
SiderAL® – awangardowy koń trojański w walce ze starą patologiąhttps://ifzz.pl/wp-content/uploads/2024/02/Starzynski_abstr_pol.pdf
Prof. dr hab. Paweł LipińskiProf. dr hab. Paweł Lipiński
Zespół Biologii Molekularnej Żelaza
Zakład Biologii Molekularnej
Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN
28.02.2024
godz. 11.00
Niedokrwistość z niedoboru żelaza u noworodków świni domowej: intrygująca patologia i przydatny model badawczyhttps://ifzz.pl/wp-content/uploads/2024/02/Lipinski_abstr_pol.pdf
Dr Aleksandra KurzyńskaKatedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie30.01.2024
godz. 11.00
Receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomów (PPAR) i ich znaczenie w regulowaniu procesów zachodzących w układzie rozrodczym – badania in vitro na modelu świni domowej (Sus Scrofa domestica L.)https://ifzz.pl/wp-content/uploads/2024/01/Kurzynska_abstr_pol.pdf
2023
Mgr inż. Paweł Kwiatkowski,
Dr Wojciech Adamiak
Firma Absiskey Polska4.12.2023
godz. 11.00
Fundusze europejskie na badania i rozwój
https://ifzz.pl/wp-content/uploads/2023/11/2_Abstr_pol_firma-Absiskey-Polska-_sem_04-12-2023-Fundusze-europejskie-na-badania-i-rozwoj.pdf
Dr Joanna T. Białas Katedra Zoologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu6.11.2023
godz. 11.00
Wybór miejsca gniazdowania i znaczenie składowisk odpadów dla bociana białego Ciconia ciconiahttps://ifzz.pl/wp-content/uploads/2023/10/Streszczenia-Mgr-Joanna-TBialas-_sem_06-11-2023.pdf
Dr Michał MajchrzakUJK22.06.2023Małpia ospa charakterystyka i prognozy na przyszłość.streszczenie/abstract
Dr Oliwia Zegrodzka-SztendelWarszawski Uniwersytet Medyczny08.06.2023Komórki Huvec czy nadal warto je badać?streszczenie/abstract
Dr hab. Grażyna SygitywiczWarszawski Uniwersytet Medyczny25.05.2023Hodowle komórkowe co nowego wiadomo a czego jeszcze nie odkryto?streszczenie/abstract
Dr hab. Iwona Bukowska-OśkoWarszawski Uniwersytet Medyczny11.05.2023Laktoferyna cudowne czy zwykłe białko.
streszczenie/abstract
Mgr Karolina DąbrowskaSzpital im Orłowskiego20.04.2023Układ pokarmowy człowieka co jeść aby nie chorować.
streszczenie/abstract
Prof. dr hab. Beata Kuczyńska SGGW17.04.2023Znaczenie zrównoważonej produkcji zwierzęcej w kontekście uwarunkowań społecznych i środowiskowych.streszczenie/abstract
Prof. Jacek SopockiSzpital im Orłowskiego06.04.2023Dieta a choroby jelit u ludzi.
streszczenie/abstract
Dr Bartosz OsuchIFŻZ PAN Jabłonna23.03.2023Ocena potencjału oksydacyjno-redukcyjnego komórki jako istotnego czynnika odpowiedzialnego za przeciwpadaczkowe właściwości diety ketogennejstreszczenie/abstract
Dr hab. Patrycja KleczkowskaWIHE09.03.2023Rola dopalaczy na organizm człowieka.
streszczenie/abstract
streszczenie/abstract
Dr hab. Katarzyna KaczyńskaIMDIK PAN23.02.2023Choroby neurodegeneracyjne mitochondriów u ludzi.
streszczenie/abstract
streszczenie/abstract
Dr hab. Dorota SulejczakIMDIK PAN09.02.2023Rak piersi i rola angiografii w jego detekcji.streszczenie/abstract
Prof. Karol KramkowskiUM Białystok26.01.2023Stress oksydacyjny fakty i mity w chorobach przeciwzakrzepowych człowieka.
streszczenie/abstract
Dr Grzegorz CzerwonkaUJK Kielce12.01.2023Biofilm bakteryjny znaczenie w patogenezie chorób człowieka.streszczenie/abstract
2022
Dr Rafał LizutKUL Lublin15.12.2022Modelowanie matematyczne ludzkich komórek mesenchymalnych.streszczenie/abstract
Prof. Ryszard OstaszewskiICHO PAN Warszawa01.12.2022Silver nanoparticles what do we know about them?streszczenie/abstract
Mgr Kamil GawinIFŻZ PAN Jabłonna01.12.2022Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe jako źródło energii i regulatory metabolizmu tłuszczu u szczurów obojga płci.streszczenie/abstract
Dr Jan Samsonowiscz GórskiICHO PAN Warszawa17.11.2022The antimicrobial potential of the structurally diversified meta-substituted phosphonates.streszczenie/abstract
Dr Anna BrodzkaICHO PAN Warszawa03.11.2022The antimicrobial potential of the structurally diversified para-substituted benzylphosphonates.streszczenie/abstract
Dr hab. Dominik KoszelewskiICHO PAN Warszawa20.10.2022Peptydomimetyki czy warto nadal je poznawać?streszczenie/abstract
Mgr inż. Bartłomiej WysoczańskiIFŻZ PAN Jabłonna12.10.2022Interakcja tlenku grafenu z promieniowcami z gatunku Kitasatospora aureofaciens.streszczenie/abstract
Mgr inż. Kinga PałatyńskaIFŻZ PAN Jabłonna12.10.2022Toksyczność tlenku grafenu wobec bakterii o wysokim potencjale biotechnologicznym.streszczenie/abstract
Dr hab. Grzegorz BełżeckiIFŻZ PAN Jabłonna15.06.2022Możliwości wykorzystania owadów w żywieniu zwierząt i ludzi.
streszczenie/abstract
Dr hab. Grzegorz BełżeckiIFŻZ PAN Jabłonna26.05.2022Lędźwian siewny zapomniana roślina paszowa.streszczenie/abstract
Mgr Parul SarwatICHO PAN Warszawa17.03.2022Charakterystyka reakcji Hecka.streszczenie/abstract
Dr hab. Dominik KoszelewskiICHO PAN Warszawa17.02.2022Katalityczny promiskuityzm hydrolaz do tworzenia wiązania węgiel-fosfor.streszczenie/abstract
2021
Dr hab. Kateryna PierzynowskaIFŻZ PAN Jabłonna17.06.2021Pancreatic alpha-amylase – the unknown face of well-known molecule.streszczenie/abstract
Dr hab. Ryszard OstaszewskiICHO PAN Warszawa24.06.2021Silver nanoparticles what do we know about them?streszczenie/abstract
Dr Magdalena LaskowskaInstytut Fizyki Jądrowej10.06.2021Synthesis and characterization of ordered two-layer thin silica films active with metal ions and magnetic molecules.streszczenie/abstract
Dr hab. Magdalena MaciejewskaPolitechnika Łódzka27.05.2021What we know about ionic liquids?streszczenie/abstract
Dr n. med. Michał MajchrzakUniw. Jana Kochanowskiego w Kielcach13.05.2021SARS-CoV-2 what do we know about it and what are we guessing?streszczenie/abstract
Prof. Karol KramkowskiUniwersytet Medyczny w Białymstoku22.04.2021Jak opracowano polski respirator.streszczenie/abstract
Dr Łukasz LaskowskiInstytut Chemii Fizycznej PAN w Krakowie8.04.2021Rozpuszczanie substancji aktywnych ciałach stałych, czyli co możemy osiągnąć narzędziami inżynierii molekularnej.streszczenie/abstract
Dr Grzegorz CzerwonkaUniw. Jana Kochanowskiego w Kielcach25.03.2021Importance of electrokinetic potential and cell surface hydrophobicity in adhesion and biofilm formation by gram-negative bacteriastreszczenie/abstract
Dr hab. Tomasz DziamanUniw. Mikołaja Kopernika w Toruniu11.03.2021The direction and profile of the unit’s activity in the aspect of own researchstreszczenie/abstract
Dr inż. Małgorzata BiałekIFŻZ PAN Jabłonna4.03.2021Program PASIFIC wyjątkową szansą na rozwój naukowy.streszczenie/abstract
Mgr stom. Ilona RowińskaCKU W Toruniu25.02.2021Wpływ diety tradycyjnej na tworzenie się stresu oksydacyjnego i stanów zapalnych induko-wanych biofilmem bakteryjnym w jamie ustnej. streszczenie/abstract
Dr hab. Marcin TaciakIFŻZ PAN Jabłonna11.02.2021Ocieplenie klimatu – konsekwencje dla zwierząt gospodarskich.streszczenie/abstract
2020
Dr Oliwia Zegrocka-StendelWarszawski Uniwersytet Medyczny16.12.2020Cefazolina jako nowy lek w terapii łuszczycy.streszczenie/abstract
dr Marcin ŁasińskiCSMI Warszawski Uniwersytet Medyczny2.12.2020The tasks of Centre for Medical Simulation and Innovation of Medical University of Warsaw CSMI WUMstreszczenie/abstract
Dr Łukasz LaskowskiInstytut Chemii Fizycznej PAN w Krakowie26.11.2020Rozpuszczanie jonów i molekuł w ciele stałym, czyli co możemy osiągnąć narzędziami inżynierii molekularnej.streszczenie/abstract
Ilona Rowińska, MDSPostgraduate Education Centre in Toruń18.11.2020The influence of traditional diet on the formation of inflammation and periodontal disease induced by bacterial biofilm in the oral cavity’.streszczenie/abstract
Pozostałe seminaria z 2020 roku
Dr med. Anna SkrobiszIFŻZ PAN JabłonnaWpływ smogu na układ sercowo-naczyniowy
Dr inż. Monika KarpińskaIFŻZ PAN JabłonnaCiecze jonowe w procesach ekstrakcji
Dr inż. Marcin BarszczIFŻZ PAN JabłonnaLaboratorium Analizy Bariery Ochronnej Przewodu Pokarmowego – wyposażenie i zakres analiz
Dr hab. Paweł KowalczykIFŻZ PAN JabłonnaZaburzenie homeostazy mikrobiologicznej jamy ustnej implikacje zdrowotne oraz możliwości profilaktyki
Rafał JanuszewskiFirma Becton DickinsonWykorzystanie cytometrii przepływowej w badaniach naukowych
prof. dr hab. Dorota Tomaszewska-Zaremba
dr hab. Grzegorz Bełżecki
dr hab. Paweł Kowalczyk
IFŻZ PAN JabłonnaOmówienie założeń do projektów badawczych składanych do NCN
Dr Beata CieślakFirma LABSOFTObrazowanie biologiczne 3D wykorzystujące najnowsze osiągnięcia techniczne 3D SEM i holomikroskopia.
dr Joanna Błogowska,
Marta Kowol
Biuro Doskonałości Naukowej PANSzkolenie z przygotowywania grantów w konkursach ERC (European Research Council)
mgr Maria BoryczkaIFŻZ PAN JabłonnaWpływ obestatyny na rozwój aktywności motorycznej żołądka i jelita cienkiego u nowo narodzonych prosiąt karmionych preparatem mlekozastępczym w warunkach laboratoryjnych – bez udziału matki
mgr Olha DrahanchukIFŻZ PAN JabłonnaWpływ urykazy pochodzenia,mikrobiologicznego na poziom kwasu moczowego u myszy – model dny moczanowej
mgr Katarzyna ZąbekIFŻZ PAN JabłonnaHodowla, normy utrzymania i dobrostan zwierząt laboratoryjnych na przykładzie myszy i szczurów
dr hab. Barbara Kowalik,
dr hab. Anna Wójcik-Gładysz i dr Michał Szlis
IFŻZ PAN JabłonnaOmówienie założeń do projektów badawczych składanych do NCN

Skip to content