RODO

Realizując wymogi Rozporządzenia Ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych niniejszym informujemy zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., obowiązującego od 25 maja 2018r., że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z […]

Oświadczenie w sprawie dostępności

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie (pow. legionowski, woj. mazowieckie) zobowiązuje  się  zapewnić  dostępność  strony  (https://www.ifzz.pl/)  zgodnie  z  przepisami  Ustawy  z  dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron  internetowych  i aplikacji  mobilnych  podmiotów  publicznych (Dz.U.  2019 r.  poz. 848)  oraz  Decyzją  wykonawczą  Komisji  (UE) […]

Plan równości płci

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk (IFŻZ PAN) przygotował Plan Równości Płci. W tym celu została powołana Komisja ds. Równości Płci (Zarządzenie Dyrektora Instytutu nr 32/2021 z dnia 8 grudnia 2021) w składzie: Komisja ds. Równości Płci określiła główne cele planu równości płci (GEP) w IFŻZ PAN:

Skip to content