General Data Protection Regulation

In accordance with Article 13 para. 1 and para. 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons in regard to the processing of personal data, General Data Protection Regulation, hereinafter referred to as “GDPR”, I inform that:

Gender Equality Plan

The Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition Polish Academy of Sciences (KIAPN PAS) has prepared Gender Equality Plan. The special Commission for Gender Equality has been set for this purpose (Governance of Director of the Institute No. 32/2021 of December 8, 2021). The composition of the Commission is:   Plan aims Commission for Gender […]

Accessibility

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie (pow. legionowski, woj. mazowieckie) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony (https://www.ifzz.pl/) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) […]

Skip to content