Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Wydanie trzecie uzupełnione z oprogramowaniem, 2020

Wieloletnie badania prowadzone w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk nad wartością odżywczą i energetyczną pasz, stanowiły podstawę do przygotowania trzeciego wydania monografii – pracy zbiorowej pod redakcją prof. Eugeniusza R. Greli i prof. Jacka Skomiała pt.: „Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń”, które ukazało się nakładem Instytutu […]

Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla drobiu. Wydanie piąte zmienione i uzupełnione

Podręcznik zawiera zaktualizowane wiadomości dotyczące zaleceń żywienia 11 gatunków ptaków, hodowanych w Polsce jako drób użytkowy lub ptaki amatorskie (gołębie) oraz tabele wartości pokarmowej pasz dla drobiu. Podręcznik wydawany od 1991 r. przez Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN (od 2005 r. we współpracy Polskim Oddziałem WPSA) jest powszechnie używany przez pracowników […]

Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz. Zwierzęta futerkowe

W zaleceniach żywieniowych rozgraniczono zapotrzebowanie pokarmowe poszczególnych gatunków zwierząt futerkowych mięsożernych. Uaktualniono także listę stosowanych pasz oraz ich wartość pokarmową. Podano odrębnie zalecenia żywieniowe dla królików mięsnych i futerkowych – reksów, wynikające z odmiennej produkcyjności oraz różnej długości cyklu produkcyjnego. W porównaniu z poprzednim wydaniem obszerniej opisano żywienie szynszyli, które stały się gatunkiem ważnym gospodarczo. […]

Skip to content