Zalecenia żywienia zwierząt

Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Wydanie trzecie uzupełnione z oprogramowaniem, 2020

Autor/rzy: Praca zbiorowa pod redakcją Eugeniusza R. Greli i Jacka Skomiała

ISBN: 978–83–951612–7–8

Cena: 35,00 zł brutto + koszty wysyłki

Wieloletnie badania prowadzone w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk nad wartością odżywczą i energetyczną pasz, stanowiły podstawę do przygotowania trzeciego wydania monografii – pracy zbiorowej pod redakcją prof. Eugeniusza R. Greli
i prof. Jacka Skomiała pt.: „Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń”, które ukazało się nakładem Instytutu w 2020 roku. Obecne wydanie jest uzupełnione i poprawione szczególnie w odniesieniu do oceny wartości pasz fermentowanych i sposobu określania zapotrzebowania zwierząt na aminokwasy. Ponadto, w tabelach wprowadzono dane dotyczące składu chemicznego pasz objętościowych stosowanych w ekstensywnym i ekologicznym chowie świń w małych gospodarstwach oraz w coraz bardziej popularnej hodowli świń ras zachowawczych. Opracowanie to, dostarczy polskim hodowcom, producentom a także doradcom żywieniowym aktualnych danych w zakresie ustalania zapotrzebowania pokarmowego świń i sposobu jego pokrycia w zmiennych warunkach produkcji, bez zagrożenia dla dobrostanu zwierząt i środowiska. Do opracowania dołączono program komputerowy do bilansowania mieszanek i dawek pokarmowych.

Mamy nadzieję, że obecne wydanie ”Zaleceń żywieniowych i wartości pokarmowej pasz dla świń”, spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem.

Zapytaj o dostępność:

Skip to content