Zalecenia żywienia zwierząt

Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz. Zwierzęta futerkowe

Autor/rzy: Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Gugołka

ISBN: 978-83-933604-0-6

Cena: 30 zł brutto + koszty przesyłki

W zaleceniach żywieniowych rozgraniczono zapotrzebowanie pokarmowe poszczególnych gatunków zwierząt futerkowych mięsożernych. Uaktualniono także listę stosowanych pasz oraz ich wartość pokarmową. Podano odrębnie zalecenia żywieniowe dla królików mięsnych i futerkowych – reksów, wynikające z odmiennej produkcyjności oraz różnej długości cyklu produkcyjnego. W porównaniu z poprzednim wydaniem obszerniej opisano żywienie szynszyli, które stały się gatunkiem ważnym gospodarczo. Informacje dotyczące żywienia tchórzy hodowlanych,  które  obecnie  należy  zaliczyć  do  zwierząt  amatorskich, oraz nutrii utrzymywanych w hodowlach zachowawczych, przedstawiono bardziej syntetycznie niż pozostałych gatunków. Dodano natomiast podstawowe informacje dotyczące anatomii i fizjologii poszczególnych gatunków zwierząt, co ułatwi zrozumienie procesów pobierania, trawienia i wchłaniania składników pokarmowych.

Zapytaj o dostępność:

Skip to content