Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz. Zwierzęta futerkowe

W zaleceniach żywieniowych rozgraniczono zapotrzebowanie pokarmowe poszczególnych gatunków zwierząt futerkowych mięsożernych. Uaktualniono także listę stosowanych pasz oraz ich wartość pokarmową. Podano odrębnie zalecenia żywieniowe dla królików mięsnychi futerkowych – reksów, wynikające z odmiennej produkcyjności oraz różnej długości cyklu produkcyjnego. W porównaniu z poprzednim wydaniem obszerniej opisano żywienie szynszyli, które stały się gatunkiem ważnym gospodarczo. Informacje […]

Skip to content