DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

INWESTYCJE W NAUCE

Dotacje celowe na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową na inwestycje budowlane pn.:

 „Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej w budynku F

Dofinansowanie: 76 172,21 zł
Całkowita wartość zadania: 95 215,26 

Przedmiotem wnioskowanej inwestycji jest wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej w budynku F na terenie Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk.

W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone następujące działania:

    1. Demontaż demolacyjny starej instalacji
        kanalizacji sanitarnej.
    2. Wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej
        instalacji.
    3. Czyszczenie pozostałych rurociągów
        kanalizacyjnych.
    4. Przeczyszczenie sieci zewnętrznej – przyłącza
        do budynku.

Modernizacja dachu budynku F na terenie kampusu IFŻZ PAN

Dofinansowanie: 85 000 zł

Całkowita wartość zadania: 107 999,38 zł

Przedmiotem wnioskowanej inwestycji jest modernizacja dachu budynku F na terenie Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk.

W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone następujące działania:

 1. prace rozbiórkowe,
 2. prace modernizacyjne podłoża,
 3. wykonanie pokrycia dachowego (pokrycie dachu papą termo-zgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej,  zabezpieczenie wierzchniej warstwy pokrycia z papy lakierem, listwy dociskowe do papy, obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej),
 4. prace modernizacyjne instalacji odgromowej i montaż orynnowania.

„Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej 50kWp”

Dofinansowanie: 143 611 zł
Całkowita wartość zadania: 179 514,22 zł

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 50 kWp na terenie Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN realizowane w ramach dotacji celowej. Energia elektryczna produkowana w instalacjach fotowoltaicznych będzie wykorzystywana na potrzeby własne Zamawiającego.

Realizacja inwestycji obejmuje:

 1. dostawę i montaż 2 zestawów instalacji fotowoltaicznych,
 2. wykonanie prób, badań i konfigurację instalacji,
 3. wykonanie niezbędnej dokumentacji oraz zapewnienie wymaganych uzgodnień,
 4. przeszkolenie co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowej instrukcji obsługi i jej przekazaniem Zamawiającemu,
 5. wykonanie rozruchu instalacji fotowoltaicznej,
 6. konfigurację aplikacji monitorującej,
 7. wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej do dostawcy energii elektrycznej.
Skip to content