27.  Festiwal   Nauki w  Warszawie „Nauka to podróż w przyszłość”

W trakcie Festiwalu w dniach 18 i 25 września 2023 profesorowie naszego Instytutu Jarosław Woliński, Grzegorz Bełżecki i Paweł Kowalczyk  zaprezentowali wykłady nt. wykorzystywania zwierząt gospodarskich w badaniach przed-klinicznych leków i wyrobów medycznych; oddziaływania hodowli bydła na ocieplenie klimatu, oraz wpływu diety na choroby tkanek przyzębia. 

XXI Festiwal „Nauka z Pałacem w Tle” na terenie Pałacu w Jabłonnie

W  pięknym otoczeniu Pałacu w Jabłonnie nasi młodzi pracownicy  Instytutu (dr Bartosz Osuch i mgr Misza Kinsner) zaprezentowali i omówili plakaty nt: „Dodatki do żywności – z czym to się je? a także „Biuro detektywistyczne IFŻZ czyli co kryje kod kreskowy” 

Planowaniem i koordynacją udziału pracowników naszego Instytutu w tegorocznym Festiwalu Nauki zajmowali się dr inż. Patrycja Młotkowska oraz dr Bartosz Jarosław Przybył.

Lekcje, warsztaty i pokazy dla gości festiwalowych w pracowniach i laboratoriach naszego Instytutu

Pracownicy  naukowi  naszego  Instytutu  (mgr inż. Kinga Pałatyńska, mgr inż. Bartłomiej Wysoczański, dr Karolina  Wojtulewicz   oraz   lek.  wet.   Monika Tomczyk)  z  wielkim zaangażowaniem przedstawili młodzieży  wiedzę  z  zakresu  żywienia człowieka,  podstawowe  metody  analizy  białka  oraz  z życia pszczół i pracy w pasiece. Uczniowie 6. klasy Szkoły Podstawowej  im.  Mikołaja  Kopernika  w  Serocku oraz 2. klasy Liceum Ogólnokształcącego  im.  Jana Kasprowicza   w  Kutnie  aktywnie   uczestniczyli  w warsztatach,  gdzie  poznali  aparaturę  i  akcesoria wykorzystywane przez naukowców w Instytucie.

XXVI Festiwal Nauki

26. Festiwal Nauki w Warszawie

W dniach 16-25 września 2022 r. odbył się 26. Festiwalu Nauki w Warszawie. Młodzi pracownicy naukowi naszego Instytutu wzięli w nim aktywny udział. W ramach Festiwalu Nauki na terenie Pałacu w Jabłonnie odbył się XX Festiwal „Nauka z Pałacem w tle”. W trakcie obu wydarzeń nasi naukowcy poprowadzili szereg wykładów, pokazów i inter-akcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży dotyczących żywności dla zwierząt.

XX Festiwal „Nauka z Pałacem w tle”

We wrześniowy weekend (24-25 września 2022 r.) młodzi pracownicy naukowi naszego Instytutu wzięli udział w festiwalu “Nauka z Pałacem w tle”, w ramach którego poprowadzili interakcyjne zajęcia dotyczące żywności dla zwierząt. Planowaniem i koordynacją udziału naszego Instytutu w tegorocznym Festiwalu Nauki zajmowali się dr inż. Patrycja Młotkowska, mgr Misza Kinsner oraz dr Bartosz J. Przybył.

Lekcje, warsztaty i pokazy dla gości festiwalowych w pracowniach i laboratoriach naszego Instytutu

Młodzi pracownicy naukowi naszego Instytutu: mgr Misza Kinsner, lek. wet. Dominika Szkopek, mgr Monika Bobrowska, mgr Ada Konopka oraz mgr Kamil Gawin z wielkim zaangażowaniem przeprowadzili zajęcia dotyczące żywienia człowieka i zwierząt. Uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w warsztatach oraz zwiedzili laboratoria i pracownie Zakładu Żywienia Zwierząt w naszym Instytucie.

Skip to content