Projekty badacze 2021-2023


Nr i tytuł projektu
(1)Kierownik projektu zadania
(2)
Instytucja
Instytucja finansującaData rozpoczęcia
Czas trwania projektu

Link do projektu (NCN)
Projekt Nr 2023/07/X/NZ9/01407 (MINIATURA 7)
Wpływ mikroplastiku na funkcje osi podwzgórze-przysadka-gonady (HPG) — badania wstępne in vivo na modelu owcy
(1) Dr inż. Patrycja Magdalena Młotkowska
IFŻZ PAN
NCN16-11-2023 r.
12 miesięcy
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/minitura7-lr6.pdf
Projekt Nr 2022/47/B/NZ9/03123 (OPUS24) Działanie beta-glukanu z owsa w chorobie Leśniowskiego-Crohna – badanie przedkliniczne(1) Prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska
Instytut Nauk o żywieniu Człowieka SGGW
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
(2) dr hab. Jarosław Woliński, profesor instytutu
IFŻZ PAN;
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
NCN
36 miesięcy
https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2023-05-18-opus24-sonata18
Projekt Nr 2022/06/X/NZ9/00385 (MINIATURA-6)
Rola naturalnych i syntetycznych zeolitów w procesie metanogenezy u przeżuwaczy.
Badania wstępne in vivo na modelu krowy.
(1) dr Małgorzata Majewska
IFŻZ PAN
NCN3-09-2022 r.
12 miesięcy
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/miniatura6-lr4.pdf
Projekt Nr 2021/43/D/NZ9/01756 (SONATA-17)
Badania multiomiczne układu pokarmowego i cech fenotypowych kaczek żywionych paszą z dodatkiem glinokrzemianów
(1) dr Mirosław Banaszak
Konsorcjum:
Politechnika Bydgoska
IFŻZ PAN Jabłonna
ZUT, Szczecin
(2) Dr Anna Tuśnio
IFŻZ PAN

NCN23-08-2022 r.
36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=538700
Projekt Nr 2021/43/D/NZ9/01548 (SONATA 17)
ActEpi: Aktywacja mechanizmów epigenetycznych u drobiu przez programowanie mikrobioty jelitowej”
(1) dr hab. Aleksandra Dunisławska
Konsorcjum:
Politechnika Bydgoska
IFŻZ PAN Jabłonna
ZUT, Szczecin
(2) Dr Marcin Barszcz
IFŻZ PAN
NCN23-08-2022 r.
36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=539534
Projekt Nr 2022/06/X/NZ9/00325 (MINIATURA-6)
Wpływ podania ciężarnym loszkom nanocząstek oleju rybnego na jakość
i wytrzymałość kości potomstwa. Programowanie płodowe z wykorzystaniem modelu zwierzęcego.
(1) dr Monika Małgorzata Sobol
IFŻZ PAN
NCN6-08-2022 r.
12 miesięcy
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/miniatura6-lr3.pdf
Projekt Nr 2021/43I/NZ9/02222 (OPUS 22 + LAP)
Długoterminowy wpływ dużego pobrania skrobi we wczesnym okresie życia na funkcje żwacza
(1) dr hab. Paweł Teodor Górka
UR Kraków
(2) dr hab. Renata Miltko
IFŻZ PAN
NCN03-08-2022 r.
48 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=538473
Projekt Nr 2021/43b/NZ7/01903 (OPUS-22)
Przeciwzakrzepowe, hemodynamiczne i oksydoredukcyjne właściwości nowych donorów HNO
(1) dr hab. Karol Franciszek Kramkowski
Konsorcjum:
UM, Białystok
Politechnika Łódzka
IFŻZ PAN Jabłonna
(2) dr hab. Paweł Kowalczyk, profesor instytutu
IFŻZ PAN
NCN01-07-2022 r.
36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=532557
Projekt Nr 2021/41/B/NZ9/00721 (OPUS-21)
Model ex vivo układu podwzgórze- przysadka – alternatywa dla badań
in vivo na zwierzętach. Udział feniksyny w modulacji aktywności osi gonadotropowej u owiec
(1) dr hab. Anna Katarzyna Wójcik-Gładysz, profesor instytutu
IFŻZ PAN
NCN03-02-2022 r.
48 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=518077
Projekt Nr 2021/41/N/NZ9/01722 (PRELUDIUM-20)
Zależność między wzrostem młodej świni a jakościowym trawieniem białka; wchłanianie peptydów vs. aminokwasów
(1) mgr inż. Kamil Krzysztof Zaworski
IFŻZ PAN
NCN20.01.2022 r.
36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=524013
Projekt Nr 2021/41/B/NZ9/02562 (OPUS 21)
Mechanizmy molekularne osi jelitowo-wątrobowej kurcząt
(1) prof. dr hab. Maria Zofia Siwek-Gapińska
Politechnika Bydgoska
(2) dr inż. Marcin Barszcz
IFŻZ PAN
NCN18-01-2022 r.
48 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=515998
Projekty badacze pracowników naukowych IFŻZ PAN w latach 2021-2023
Skip to content