Dyrektor Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Inżynierii Genetycznej

MIEJSCE ZATRUDNIENIA: Zakład Inżynierii Genetycznej, Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk. DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki  rolnicze, biologiczne lub pokrewne Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Inżynierii Genetycznej  Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego, Polskiej Akademii Nauk I. Wymagania ogólne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na w/wym. stanowisko:  II. […]

Skip to content