II Sympozjum naukowe „Nauki o zwierzętach w praktyce hodowlanej i badaniach biomedycznych”

Sprawozdanie z II Sympozjum naukowego „Nauki o zwierzętach w praktyce hodowlanej i badaniach biomedycznych” W dniu 29 października 2021 roku odbyło się II Sympozjum naukowe „Nauki o zwierzętach w praktyce hodowlanej i badaniach biomedycznych” w formie on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Organizatorami sympozjum byli: Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii […]

Skip to content