Sprawozdanie z II Sympozjum naukowego „Nauki o zwierzętach w praktyce hodowlanej i badaniach biomedycznych”

W dniu 29 października 2021 roku odbyło się II Sympozjum naukowe „Nauki o zwierzętach
w praktyce hodowlanej i badaniach biomedycznych” w formie on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Organizatorami sympozjum byli: Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk (IFŻZ PAN) oraz Instytut Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW).

Głównym założeniem Sympozjum było przedstawienie wpływu nauk o zwierzętach na rozwój gospodarki XXI wieku oraz potencjału zwierząt gospodarskich w badaniach biomedycznych i przedklinicznych.

Patronat honorowy Sympozjum objął Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego.
W składzie Komitetu Naukowego Sympozjum znaleźli się: dr hab. Marcin Gołębiewski, profesor SGGW (Dyrektor Instytutu Nauk o Zwierzętach, SGGW); dr hab. inż. Andrzej Herman, profesor instytutu (Dyrektor IFŻZ PAN); dr hab. Monika Michalczuk, profesor SGGW (z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Zwierzętach, SGGW); dr hab. Renata Miltko, profesor instytutu (z-ca Dyrektora ds. Naukowych IFŻZ PAN), dr hab. inż. Maciej Kamaszewski, profesor SGGW (Samodzielny Zakład Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze, SGGW) oraz dr hab. Sławomir Jaworski (Katedra Nanobiotechnologii, Instytut Biologii, SGGW).
W skład Komitetu Organizacyjnego z ramienia IFŻZ PAN weszli: dr Małgorzata Majewska; dr. hab. Paweł Kowalczyk, profesor instytutu; dr inż. Małgorzata Białek; mgr inż. Maciej Wójcik i mgr Aneta Kędzierska oraz z ramienia SGGW: dr inż. Dobrochna Adamek-Urbańska, dr Agnieszka Tylkowska, dr inż. Marcin Świątek oraz mgr inż. Hubert Szudrowicz.

Sponsorami Sympozjum byli: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Orłowskiego w Warszawie, firma Lab-JOT oraz Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

W Sympozjum udział wzięło 70 osób z 14 jednostek naukowych: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpitala Bródnowskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytutu Zootechniki – PIB w Balicach, Instytutu Rozrodu Zwierząt
i Badań Żywności PAN w Olsztynie, oraz Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN.

W ramach Sympozjum przedstawiono 4 wykłady plenarne o bardzo ciekawej i różnorodnej tematyce:

Szczegółowe informacje dotyczące wykładów oraz prezentacji ustnych i e-posterów w ramach poszczególnych sesji znajdują się w książce abstraktów. (zobacz więcej)Kolejne III Sympozjum naukowe z cyklu „Nauki o zwierzętach w praktyce hodowlanej i badaniach biomedycznych” planowane jest w 2023 roku.

Skip to content