Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Najnowsze konkursy Narodowego Centrum Nauki  na projekty badawcze OPUS 27 oraz PRELUDIUM 23

Zapraszamy pracowników naukowych do zapoznania się z ogłoszeniami NCN n.t. konkursów OPUS 27 oraz   PRELUDIUM  23  oraz  skorzystania  ze  szkoleń
on-line NCN dla wnioskodawców.

zobacz więcej »

Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekty naukowe w ramach IV edycji programu LIDER

Konkurs skierowany jest do młodych naukowców. Wyniki prac badawczo-rozwojowych w ramach projektów mogą być wdrożone m.in. w gospodarce.

zobacz więcej »

Wykłady i prezentacje wyników prac badawczych naukowców w ramach cyklicznych seminariów 

W ramach seminariów  organizowanych przez dra. Bartosza Osucha z  Zakładu Fizjologii Zwierząt, naukowcy z naszego Instytutu a także z innych ośrodków naukowych prezentują m.in. wyniki prac naukowych.

zobacz więcej »

Najnowsze  Projekty   badawcze pracowników naukowych IFŻZ PAN

Dr inż. Patrycja Młotkowska z Zakładu Fizjologii Zwierząt, w ramach konkursu MINIATURA 7 otrzymała finansowanie NCN zadania badawczego pt.: „Wpływ mikroplastiku na funkcje osi podwzgórze-przysadka-gonady (HPG)-badania wstępne in vivo na modelu owcy”.

    Gratulujemy serdecznie i życzymy powodzenia!

zobacz więcej »

XXVI Warsztaty Zootechniczne

W dniach 7 i 8 października 2023 r odbyły się  XXVI Warsztaty Zootechniczne „Nowe wyzwania w hodowli i chowie zwierząt w praktyce”, których  Organizatorem był Zarząd Warszawskiego Koła PTZ. Warsztaty odbyły się w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku i gospodarstwie rolnym państwa Kariny i Tomasza Jakielów we wsi Ługi w gminie Otyń. Sesja seminaryjno-posterowa oraz pobyt w gospodarstwie rolnym były inspirujące  i  interesujące  również dla naukowców
z naszego Instytutu.

27. Festiwal   nauki  w  Instytucie   Fizjologii
i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN

W dniach 15-29 września 2023 r. odbędzie się 27. Festiwal nauki w którym udział wezmą również naukowcy z naszego Instytutu. Zapraszamy do zapoznania się z tematyką wykładów i lekcji festiwalowych.

zobacz więcej »

konferencje_z_wykresem_pol
Andrzej-Herman
XLIX Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Akwakultury, Polskiej Akademii Nauk

W dniach 25-27 września 2023 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się między-narodowa konferencja pt.: „Doskonalenie żywienia w zrównoważonej produkcji zwierzęcej”, której współorganizatorem był m.in. nasz Instytut.

Wybór dyrektora Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN (IFŻZ PAN) na kadencję 2023-2027

W wyniku konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk uchwałą nr 2/2023 z dnia 30 marca 2023 roku, Komisja konkursowa wyłoniła kandydaturę dr. hab. Andrzeja Hermana, profesora instytutu na dyrektora IFŻZ PAN.

zobacz więcej »

Specjalny numer „Nutrients” 'Dietary Lipids in Health and Disease Prevention’

Współredaktorzy gościnni specjalnego wydania czasopisma „Nutrients” – dr hab. inż. Małgorzata Białek i dr hab. Agnieszka Białek zapraszają  do nadsyłania artykułów oryginalnych i krótkich doniesień  (dedline 6.05.2024):

zobacz więcej »

Kategorie A i B+
Znamy wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN

29 lipca 2022 roku otrzymaliśmy wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej (2017-2021), przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach uprawnień Instytutu w dyscyplinach naukowych: zootechnika i rybactwo oraz nauki biologiczne.

zobacz więcej »

Akredytacja AAALAC International dla Laboratorium Dużych Modeli Zwierzęcych IFŻZ PAN

Laboratorium Dużych Modeli Zwierzęcych z naszego Instytutu, w dniu 7 czerwca 2022 r. otrzymało pełną akredytację Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International Council (AAALAC International).

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki
dla dr Michała Szlisa

W imieniu Dyrekcji oraz Pracowników Instytutu Panu dr Michałowi  Szlisowi z Zakładu Fizjologii Zwierząt serdecznie gratulujemy i życzymy realizacji wszystkich celów i zamierzeń oraz inspiracji i zapału w podejmowaniu nowych wyzwań.

zobacz więcej »

Dbamy o jakość żywienia

Od 68 lat dbamy o jakość żywienia zwierząt. Prowadzimy badania badania podstawowe i prace rozwojowe w zakresie fizjologii żywienia zwierząt, metabolizmu i wykorzystania składników pokarmowych oraz substancji aktywnych biologicznie zawartych w paszach, a także w zakresie neuroendokrynologii, endokrynologii wzrostu, rozwoju i rozrodu zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych. 

Skip to content