Projekty

Projekt zamawiany Nr 222/2015 (Zamawiany)

Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju

Koordynator projektu: prof. dr hab. Andrzej Rutkowski, UP w Poznaniu

Zadanie 4.5.: „Zwiększenie wartości odżywczej wybranych komponentów pasz pochodzących z rodzimych źródeł białka roślinnego”

Podzadanie 4/5A: „Zastosowanie zabiegów termiczno-barowych oraz nowej generacji enzymów w celu modyfikowania nasion roślin strączkowych w żywieniu drobiu”

Kierownik zadania: prof. dr hab. Stefania Smulikowska

Instytucja Finansująca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Czas trwania projektu: 01.02.2016-31.12.2020

Podzadanie 4.5.B: „Wykonanie analiz chemicznych nasion grochu i bobiku poddanych zabiegom termiczno-barowym”

Kierownik zadania: dr Anna Tuśnio

Instytucja Finansująca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Czas trwania projektu: 01.02.2016-30.11.2020

Zadanie 4.6.: „Rodzime źródła białka jako modulator trawienia i prozdrowotnego funkcjonowania przewodu pokarmowego”

Kierownik zadania: dr Anna Tuśnio

Instytucja Finansująca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podzadanie 4.6.B: „Wykonanie analiz chemicznych i doświadczeń biologicznych na świniach w celu określenia parametrów funkcjonowania układu pokarmowego i strawności składników pokarmowych”

Kierownik zadania: dr Anna Tuśnio

Instytucja Finansująca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Czas trwania projektu: 01.02.2016-30.11.2020

Skip to content