Projekty

Projekt Nr 2019/33/N/NZ9/00287 (PRELUDIUM 17)

Rola 43RF-amidu w modulacji aktywności sekrecyjnej osi gonadotropowej u owcy
Kierownik projektu: mgr Bartosz Przybył
Instytucja finansująca: NCN
Rozpoczęcie projektu: 06.02.2020
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=445223

Skip to content