Projekty

Projekt Nr 2017/25/N/NZ9/01473 (PRELUDIUM 13)

Mechanizmy pośredniczące w indukcji stanu oporności na hormon wzrostu w
odpowiedzi na stres immunologiczny
Kierownik projektu: mgr inż. Maciej Wójcik
Instytucja finansująca: NCN
Rozpoczęcie projektu: 03.01.2018
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=372978

Skip to content