Projekty

Projekt Nr 2017/25/B/NZ9/00225 (OPUS 13)

Wpływ obwodowego i centralnego podania kofeiny na aktywność układu
podwzgórzowo-przysadkowego owcy w fazie pęcherzykowej cyklu rujowego w
stanie fizjologicznym i stresie immunologicznym
Kierownik projektu: dr hab. inż. Andrzej Herman
Instytucja finansująca: NCN
Rozpoczęcie projektu: 03.01.2018
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=373917

Skip to content