Projekty

Projekt Nr 2016/23/N/NZ9/02145 (PRELUDIUM 12)

Rola stresu immunologicznego i fotoperiodu w modulacji ekspresji genów zegara
biologicznego w części guzowatej przysadki owcy
Kierownik projektu: mgr Karolina Wojtulewicz
Instytucja finansująca: NCN
Rozpoczęcie projektu: 06.07.2017
Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Opiekun naukowy projektu: dr hab. inż. Andrzej Herman
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=351880

Skip to content