Projekty

Projekt Nr 2015/19/D/NZ9/03580 (SONATA)

Żywieniowe interakcje pomiędzy egzogennymi karbohydrazami i emulsyfikatorami
w badaniach na drobiu
Kierownik projektu: dr inż. Sebastian Kaczmarek (UP Poznań),
Instytucja finansująca: NCN
Rozpoczęcie projektu: 11.10.2016
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
Kierownik zadań w IFŻZ PAN dr inż. Paweł Konieczka
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=308351

Skip to content