Projekty

Projekt Nr 2015/19/B/NZ9/03706 (OPUS 10)

Allopregnanolon, jako główny ośrodkowy czynnik kształtujący aktywność sekrecyjną
osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej oraz jej odpowiedź na stres u
ciężarnej owcy
Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Misztal
Instytucja finansująca: NCN
Rozpoczęcie projektu: 28.06.2016
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=311855

Skip to content