Projekty

Projekt Nr 2015/17/N/NZ9/01110 (PRELUDIUM 9)

Wpływ neurotropowego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) na ekspresję
genów biorących udział w regulacji aktywności hormonów osi gonadotropowej
(podwzgórze przysadka) u owcy
Kierownik projektu: dr Michał Szlis
Instytucja finansująca: NCN
Rozpoczęcie projektu: 15.02.2016
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
Opiekun naukowy projektu: dr hab. Anna Wójcik-Gładysz
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=291064

Skip to content