Projekty

Projekt Nr 2013/11/B/NZ9/00708 (OPUS 6)

Regulacja sekrecji GnRH/LH przez kanabinoidy u anestralnych owiec
Kierownik projektu: prof. dr hab. Dorota Tomaszewska-Zaremba
Instytucja finansująca: NCN
Rozpoczęcie projektu: 23.07.2014
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=238533

Skip to content