Menu

ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT

|

Pracownicy naukowi

dr hab. Dorota Tomaszewska- Zaremba, prof. nadzw. (p.o. Kierownika)
prof. dr hab. Tomasz Misztal
prof. dr hab. Jolanta Polkowska
prof. dr hab. Franciszek Przekop
dr hab. Alina Gajewska, prof. nadzw.
dr hab. Marta Wańkowska, prof. nadzw.
dr hab. Jarosław Woliński, prof. nadzw.
dr hab. Anna Wójcik-Gładysz, prof. nadzw.
dr Konrad Górski
dr Małgorzata Hasiec
dr Karolina Haziak
dr Grzegorz Kotarba
dr Monika Słupecka-Ziemilska
dr Michał Szlis
dr Marlena Zielińska-Górska
mgr Paulina Grzesiak
mgr Kamila Paczesna


Pracownicy techniczni

dr Katarzyna Romanowicz-Barcikowska
mgr Maria Boryczka
mgr Elżbieta Marciniak
mgr Bartosz Przybył
lek. wet. Katarzyna Roszkowicz-Ostrowska
lek. wet. Józef Rutkowski
Katarzyna Biernacka
Grażyna Krawczak
Ewa Skrzeczyńska
Emil Woźniak