Monografie

Ghrelin – hormone with many faces. Central regulation and therapy

Autor/rzy: Anna Wójcik-Gładysz

ISBN: 978-83-951612-4-7; https://doi.org/10.22358/mono_awg_2020; Pełny tekst monografii dostępny w wersji drukowanej

Zapytaj o dostępność:

Skip to content