Promotion procedures

Doctorates

DoctorantSupervisor (1)
Assistant Supervisor (2)
Date of initiation
doctoral proceedings
Date of awarding the doctoral degreeSummary
Opinion 1
Opinion 2
MSc Michał Szlis PhD DSc Anna Wójcik-Gładysz, of the institute24-11-2015Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
MSc Magdalena Łapot
PhD DSc Magdalena Olga Ciechanowska,
professor uczelni of university
17-06-2008 06-04-2022
Streszczenie
Recenzja 1
Recencja 2
MSc Bartosz Jarosław Przybył1) PhD DSc Anna Wójcik-Gładysz,
professor of the institute
2) PhD Michał Szlis, IFŻZ
08-02-2018 9-03-2022 r.
Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
MSc Elżbieta MarciniakProf. PhD DSc Tomasz Misztal22-02-201106-12-2017Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
MSc Małgorzata Hasiec Prof. PhD DSc Tomasz Misztal25-02-201424-11-2015Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
MSc Katarzyna KornilukProf. PhD DSc Marian Czauderna20-06-200618-02-2009 Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
MSc Karolina Wojtulewicz PhD DSc eng. Andrzej Herman,
professor of the institute
24-11-2015 25-09-2018Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
MSc Grzegorz Mikołaj Kotarba PhD DSc Alina Gajewska,
professor of the institute
24-11-201513-12-2016Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
MSc Natalia ChmielewskaPhD DSc Marta Wańkowska24-11-201513-12-2016Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
MSc Monika Małgorzata Sobol Prof. PhD DSc Stanisława Raj20-02-201328-06-2016Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
MSc Małgorzata Paulina Majewska PhD DSc Barbara Kowalik,
professor of the institute
25-11-201423-02-2016Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
MSc Marcin Barszcz1) Prof. PhD DSc Jacek Skomiał
2) PhD Marcin Taciak,
24-11-201524-11-2015Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
MSc Katarzyna Stan-Głasek Prof. PhD DSc Tadeusz Michałowski17-06-200823-06-2015Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
MSc Magdalena Cieślak PhD DSc Marta Wańkowska24-06-201423-06-2015Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
MSc Karolina Ola Haziak 1) Prof. PhD DSc Dorota
Tomaszewska-Zaremba
2) PhD DSc Andrzej Przemysław
Herman
25-02-201424-02-2015Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
MSc Paweł Konieczka Prof. PhD DSc Stefania Smulikowska23-02-2012 25-11-2014Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
MSc Renata MiltkoProf. PhD DSc Tadeusz Michałowski19-06-200729-06-2011Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
MSc Anna TuśnioProf. PhD DSc Stefania Smulikowska06-02-200708-12-2010Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
MSc Magdalena Olga Ciechanowska Prof. PhD DSc Franciszek Przekop17-06-2008 23-02-2010Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
MSc Anna KotuniaProf. PhD DSc Romuald Zabielski7-03-2006 23-06-2009 r.Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
MSc eng. Andrzej Przemysław HermanProf. PhD DSc Dorota Tomaszewska-Zaremba19-06-200723-06-2009Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
MSc Ewa Helena PoławskaProf. PhD DSc Stanisława Raj19-02-200823-06-2009Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
MSc Konrad GórskiProf. PhD DSc Tomasz Misztal19-02-200823-06-2009 Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
MSc Anna HermanPhD DSc Alina Gajewska19-02-200823-06-2009Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
MSc Jacek MichalskiProf. PhD DSc Jan Kowalczyk19-02-200823-06-2009Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
Skip to content