W  ramach  współpracy  Instytutu  Fizjologii  i  Żywienia  Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN z Akademią  Ekonomiczno-Humanistyczną  w Warszawie gościliśmy w naszym Instytucie  anglojęzycznych studentów   kierunku   'Dietetyka’  w Akademii.  Studenci  uczestniczyli w ćwiczeniach z przedmiotu „Food quality analysis and assessment”. 
 
W części teoretycznej, mgr Wiktoria Wojtak przedstawiła studentom tematykę  zastosowania ultraszybkiej wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją UV-Vis i fluorescencyjną do oznaczania zawartości tokoferoli i tokotrienoli w próbkach biologicznych
 
W części praktycznej, prowadzonej przez pracowników Zakładu Żywienia  Zwierząt   z   zespołu   prof.  dr hab.  Mariana Czauderny: mgr Wiktorię Wojtak, dr hab. inż. Małgorzatę Białek i dr hab. Agnieszkę Białek studenci oznaczyli zawartość witaminy E w suplementach  diety  z wykorzystaniem techniki UPLC-DAD-Flu, a także zawartość kwasów tłuszczowych w suplementach diety wykorzystując technikę chromatografii gazowej z detekcją masową oraz zapoznali się z możliwością zastosowania techniki jonowymiennej chromatografii cieczowej z detekcją fotodiodową do oznaczania zawartości sprzężonych izomerów kwasów tłuszczowych w próbkach żywności.
 
Liczymy na dalszą owocną współpracę naukowo-dydaktyczną naszego Instytutu z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną.
 
Skip to content