Kampania „Kupuj świadomie – Produkt Polski”

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN (IFŻZ PAN) wraz z Zespołem Szkół  nr. 21 w Warszawie aktywnie włączyły się w kampanię informacyjną „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI” prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
W ramach praktyk zawodowych realizowanych w IFŻZ PAN zespoły uczniowskie nadzorowane przez pracowników IFŻZ PAN zebrały materiały i przygotowały na ich podstawie infografiki dotyczące jakości i bezpieczeństwa wybranych grup produktów żywnościowych. Podjęte zagadnienia dotyczą istotnych sektorów produkcji żywności w Polsce i wpisują się w tematykę prac badawczych realizowanych w IFŻZ PAN. 

#KupujŚwiadomie_polska wieprzowina500
Skip to content