• Czy tytoń może stać się przyszłością produkcji żywności? 
  • Fermentacja mikrobiologiczna – już nie jest futurystycznym źródłem mleka?
  • Czy białka z owadów wyżywią świat?

          zobacz więcej  »

  • Czy meduzy posiadają zdolność do asocjacyjnego „uczenia się” pomimo braku scentralizowanego mózgu?
  • Cztery dekady prac nad stworzeniem ujednoliconej definicji padaczki
  • Międzykomórkowy transfer mitochondriów – potencjał terapeutyczny
  • Padaczka lekooporna – wyzwania i perspektywy

    zobacz więcej »

Odpowiedzi na te i inne ciekawe zagadnienia próbują znaleźć młodzi naukowcy z naszego Instytutu na łamach portalu popularno-naukowego „Biotechnologia”. 
zobacz więcej »

Zachęcamy do czytania ciekawych artykułów popularno-naukowych.

Skip to content