Postępowania awansowe

Doktoraty

Michał Szlis

Tytuł rozprawy:

„Wybrane mechanizmy neuronalnej regulacji ekspresji genu GnRH i genu receptora GnRH w układzie podwzgórzowo-przysadkowym owcy"

Promotor:

Data otwarcia przewodu:

Data nadania stopnia:

Recenzent:

Recenzent:

Skip to content