Regulaminy

Druki do pobrania

Zarządzenia

 • Statut IFŻZ PAN »»»
 • Regulamin pracy IFŻZ »»»
 • Regulamin pracy zdalnej IFŻZ  »»»
 • Regulamin wynagradzania IFŻZ  »»»
 • Regulamin oceny  pracowników naukowych  »»»
 • Regulamin zarządzania prawami autorskimi  »»»
 • Regulamin _Granty na start »»»
 • Regulamin postępowania konkursowego na stanowiska naukowe  »»»
 • Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora »»»
 • Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora hab. »»»
 • Regulamin Komisji d/s Rozwoju Kadry Naukowej  »»»
 • Regulamin wyborów do Rady Naukowej IFŻZ  »»»
 • Regulamin  Rady Naukowej IFŻZ  »»»
 • Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych »»»
 • Regulamin wykorzystania sprzętu komputerowego i systemów informatycznych  »»»
 •  

Kodeksy, Polityki

Instrukcje, Procedury

 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego  »»»
 • Procedura postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie badań w IFŻZ  »»»
 •  Instrukcja pracy w laboratorium »»»
Skip to content