Nutritional recommendations for farm animals

Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz. Zwierzęta futerkowe

Author: Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Gugołka

ISBN: 978-83-933604-0-6

Price: 30 zł + 5%VAT + koszty przesyłki

W zaleceniach żywieniowych rozgraniczono zapotrzebowanie pokarmowe poszczególnych gatunków zwierząt futerkowych mięsożernych. Uaktualniono także listę stosowanych pasz oraz ich wartość pokarmową. Podano odrębnie zalecenia żywieniowe dla królików mięsnych
i futerkowych – reksów, wynikające z odmiennej produkcyjności oraz różnej długości cyklu produkcyjnego. W porównaniu z poprzednim wydaniem obszerniej opisano żywienie szynszyli, które stały się gatunkiem ważnym gospodarczo. Informacje dotyczące żywienia tchórzy hodowlanych,  które  obecnie  należy  zaliczyć  do  zwierząt  amatorskich, oraz nutrii utrzymywanych w hodowlach zachowawczych, przedstawiono bardziej syntetycznie niż pozostałych gatunków. Dodano natomiast podstawowe informacje dotyczące anatomii i fizjologii poszczególnych gatunków zwierząt, co ułatwi zrozumienie procesów pobierania, trawienia i wchłaniania składników pokarmowych.

Ask for availability:

Skip to content